Styrelsen

Bild på styrelsen för Riksteatern Västernorrland

 Från vänster: Eila Boholm (ej ledamot), Frans Costell, Gudrun Molander, Johanna Höckert Bylander, Sven-Ove Jacobsson, Christina Maydotter, Sören Wiberg, Sirkku Heiskanen, Ulf Breitholtz, Karin Hagblom, Ulla Gabrielsson och Inger Melén.

Barbro Lundquist, Conny Johansson och Ann-Marie Karlsson saknas på bilden. Fotot är taget på Hemsöns Fästning.

Styrelsen 2016

Ordförande: Sven-Ove Jacobsson, Sundsvall.

Vice ordförande: Ulf Breitholtz, Sollefteå.

Kassör: Inger Melén, Sundsvall.

Sekreterare: Johanna Höckert Bylander, Härnösand.

Övriga ledamöter: Frans Costell, Sundsvall. Karin Hagblom, Ånge. Gudrun Molander, Timrå. Barbro Lundquist, Kramfors. Sören Wiberg, Örnsköldsvik.

Ersättare: Ulla Gabrielsson, Timrå. Conny Johansson, Örnsköldsvik. Ann-Marie Karlsson, Härnösand.

Arbetsutskott: Sven-Ove Jacobsson, Sundsvall. Inger Melén, Sundsvall. Johanna Höckert Bylander, Härnösand. Ulf Breitholtz, Sollefteå.

Revisorer: Thore Bergman, Sundsvall. Jan Dahlin, Timrå. Ersättare: Ulf Samuelsson, Sundsvall. Vakant.

Valberedning: Karin Digné, Härnösand (sammankallande). Britta Mörée, Sundsvall.