Styrelsen


 

 

Från vänster: Sven-Ove Jacobsson, Karin Hagblom, Ulla Gabrielsson, Pernilla Andersson, Katarina Westman, Frans Costell, Jan Byström, Ulf Breitholtz, Karin Wennberg, Carsten Brosjö, Inger Melén och Ann-Marie Karlsson.

Gudrun Molander, Christina Maydotter och Gunilla Sundin saknas på bilden.

Fotot är taget vid Hotell Höga Kusten.

Styrelsen 2018

Ordförande: Sven-Ove Jacobsson, Sundsvall.

Vice ordförande och sekreterare: Ulf Breitholtz, Sollefteå.

Kassör: Inger Melén, Sundsvall.

Övriga ledamöter: Frans Costell, Sundsvall. Karin Hagblom, Ånge. Gudrun Molander, Timrå. Gunilla Sundin, Härnösand. Jan Byström, Örnsköldsvik. Carsten Brosjö, Kramfors.

Ersättare: Ulla Gabrielsson, Timrå.  Ann-Marie Karlsson, Härnösand. Christina Maydotter, Kramfors. Karin Wennberg, Ånge. Katarina Westman, Örnsköldsvik. Pernilla Andersson, Sollefteå.

Arbetsutskott: Sven-Ove Jacobsson, Sundsvall. Inger Melén, Sundsvall. Ulf Breitholtz, Sollefteå.

Revisorer: Thore Bergman, Sundsvall. Jan Dahlin, Timrå. Ersättare: Vakant.

Valberedning: AnnaKarin Westberg, Sundsvall (sammankallande). Sören Wiberg, Örnsköldsvik.