”Snabb slant”

Under 2019 finns det även möjlighet att ansöka om ”Snabb slant”. Syftet med en ”Snabb slant” är att stödja och uppmuntra människors engagemang till att arrangera scenkonst och kulturevenemang runtom i Västernorrland och ska fungera som ett komplement till övriga stöd som fördelas av Arrangörslyftet.

När och hur ska man söka?

Ansökningsblanketten finns på Riksteatern Västernorrlands webbplats och ansökan ska vara Riksteatern tillhanda senast 1 månad innan planerat arrangemang. Du använder samma ansökningsblankett som till övriga ansökningar. Man kan söka när som helst under året, med reservation för några veckor under sommaren då det är semester.

Hur stort stöd kan man beviljas?

Du kan söka upp till 4000 kronor för ett arrangemang. På ansökningsblanketten beskriver du vilket arrangemang du söker för, samt anger beräknade intäkter och kostnader.

När får man besked?

Besked lämnas löpande och vanligtvis inom en vecka.

Vem kan söka?

Föreningar och privatpersoner som bor i Västernorrland.

Vad kan man söka för?

Stödet går till offentliga scenkonstarrangemang och kulturevenemang i Västernorrland som arrangeras på mindre spelplatser utanför tätorten. Vi eftersträvar en god spridning av arrangemang runtom i länet och en blandning av olika konstformer.

Beviljat belopp utbetalas efter genomförd föreställning och efter att publiksiffror på föreställningen har redovisats till Riksteatern Västernorrland. Redovisning ska ske senast 6 veckor efter genomfört arrangemang. Kopior på föreställningskostnader (gage, resa, traktamente och logi) bifogas redovisningen.

Stödet är inte ett förlustbidrag, vilket innebär att stöd utbetalas även om arrangemanget går med vinst.

Vi värnar om arrangörens valfrihet när det gäller val av föreställning och beviljar bidrag oavsett producent. Producenten måste dock vara professionell och ha F-skattsedel.

Ansökan bör göras i god tid innan arrangemanget äger rum. Bidraget riktar sig enbart till arrangörer, ej till producenter.

I all annonsering och programblad skall framgå att arrangemanget stöds av Arrangörslyftet. Arrangörslyftets logga ska användas av arrangören.