Småplatsstöd

Arrangörsbidrag till små spelplatser 2017

Exempel på föreställning: Kanske Romeo och Julia?
Kanske Romeo och Julia?
  • Maximalt bidrag per föreställning är 4 000 kr. Bidraget kan bli lägre per föreställning. Gagekostnaden måste överstiga 5 000 kr.
  • Vi fördelar bidraget så långt det räcker. Vi kan inte garantera att bidraget räcker till alla som söker. Vi försöker göra en jämn fördelning över hela länet, så att arrangörer i alla kommuner får ta del av bidraget.
  • Bidraget går till föreställningar som arrangeras på mindre spelplatser utanför tätorten.
  • Beviljat belopp utbetalas efter genomförd föreställning och efter att publiksiffror på föreställningen har redovisats till oss. Arrangemang under våren redovisas senast 15 juni. Arrangemang under hösten senast 15 december.
  • Bidraget är ett förlustbidrag, vilket innebär att inget bidrag utbetalas om arrangemanget går med vinst.
  • Vi värnar om arrangörens valfrihet när det gäller val av föreställning och beviljar bidrag oavsett producent av föreställningen. Producenten måste dock vara professionell och ha F-skattsedel.
  • Ansökan bör göras i god tid innan arrangemanget äger rum.
  • Bidraget riktar sig enbart till arrangörer, ej till producenter.
  • I all annonsering och programblad skall framgå att arrangemanget stöds av Riksteatern Västernorrland. RTY:s logga ska användas och kan laddas ner på denna hemsida, se nedan.
  • (Högerklicka på en av logotyperna och välj Spara bild som… alternativt Spara mål som..

Ansökningsblankett Småplatsstöd 2017 (pdf)

Redovisningsblankett Småplatsstöd 2017 (pdf)

Redovisningsblankett Småplatsstöd 2016 (pdf)

 

Logotyp för Riksteatern Västernorrland
Logotyp högupplöst
Logotyp för Riksteatern Västernorrland
Logotyp lågupplöst