Skapande skola – vad är det?

Skapande Skola får en allt större betydelse för kulturvärlden i relationen skolan och barn och unga. Här kommer vi lägga upp information för er som jobbar inom skolvärlden och som vill ha lite mer kunskaper inom området.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Vad är Skapande Skola enligt Kulturrådet? Läs här!

 

Bolla.se

Bolla.se är en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som ges ut av Kulturrådet.  Bolla vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur.

Bolla vill sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande. Webbsidan riktar sig i första hand till vuxna som arbetar med barn- och ungdomskultur: