Scenkonstportalen

Nu är en ny mötesplats lanserad för arrangörer och producenter – scenkonstportalen.se

Här samlas all turnerande scenkonst i Sverige på ett enda ställe för att underlätta både för arrangörer och producenter. Förmedlingen kommer att öka samarbetet föreningar emellan och leda till nya nätverk.

Nu kan alla arrangörer gå in och registrera sig. I och med detta ges du som arrangör bl a möjlighet att använda dig av en bra sökmotor för att leta upp intressanta produktioner. Dessutom kan ni idag bilda nätverk inom er arrangörsorganisation samt skicka bokningsförfrågningar till de producenter vars produktioner ni är intresserade av.

http://www.scenkonstportalen.se