Scenkonst i skolan

Pedagogiska paket för elever och lärare – utbud 2012 och 2013

”Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan”, är ett projekt som pågår under 2012 – 2013 och som syftar till att samla kompetens kring pedagogiska metoder för att arbeta med kultur i skolan. Riksteatern Västernorrland ser ett behov av att öka samverkan mellan skolor och kulturaktörer för att säkerställa barn och ungas rätt att ta del av och att själva få skapa kultur.

Projektet drivs av Riksteatern Västernorrland – i samverkan med Scenkonstbolaget – och finansieras av Riksteatern och Landstinget Västernorrland.

Informationsblad om pedagogiska paket (pdf)