Redovisningsformulär Arrangörslyftet 2019

Redovisningsformulär för Arrangörslyftet 2019

OBS Alla bilagor måste antingen mejlas separat till administratören eller skickas som papperspost. Om du upplever problem med redovisningsförfarandet kontakta administratören. OBS! Alla fält med en röd asterisk måste vara ifyllda för att ansökan ska kunna skickas in. Du kommer att få en bekräftelse på att din redovisning är mottagen när denna skickats in. Samt möjlighet till att skriva ut en kopia.
 • Administration

  Riksteatern Västernorrland Norra Järnvägsgatan 8 852 31 Sundsvall Kontaktperson: Stefan Åkerman Tel: 060 - 658 54 15 E-post: stefan.akerman@riksteatern.se
 • Uppgifter om arrangemanget

 • Ange titeln på arrangemanget.
 • Använd detta format: 2019-01-01.
 • Välj den kommun där arrangemanget äger rum. För bussresa anges den kommun som deltagarna utgår ifrån.
 • Arrangör

 • OBS! Ange PG eller BG före siffrorna.
 • Kort beskrivning av genomfört arrangemanget

  Erfarenheter, reflektioner och synpunkter.
 • Max. antal tecken: 500
 • Resultat

  Bifoga kopior på fakturor, kvitton et c Dessa kopior måste mejlas separat: stefan.akerman@riksteatern.se
 • (Föreställningskostnader + Övriga kostnader) - Intäkter = Resultat
 • Sökt belopp

 • Arrangemangskategorier

  Ange en eller flera ålderskategorier.
  Ange en eller flera kategorier.
 • Försäkran

  Den som skickar in denna redovisning intygar härmed att inlämnade uppgifter är korrekta, samt är ansvarig kontaktperson.
 • Ange dagens datum. Använd detta format: 2018-01-01.
 • Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan är mottagen när denna skickats in. Samt möjlighet till att skriva ut en kopia.
 • Redovisning ska ske senast 6 veckor efter genomfört arrangemang för att beviljat stöd ska kunna utbetalas. OBS! Kopior på fakturor och kostnader skall bifogas.