Om oss

Riksteatern Västernorrland är en paraplyorganisation för teaterföreningarna i länet.

Föreningen är en resurs för scenkonstarrangörer och arbetar bl.a. med att förmedla föreställningar, subventioner och stöd, samordna turnéer, ordna arrangörsträffar och utbildningar och driva intressefrågor för arrangörer.

Presentation av verksamheten i Västernorrlands län (PDF)