Konsulenter

 F r o m 2016 finns det endast en teaterkonsulent anställd på Riksteatern Västernorrland.

Stefan Åkerman, teaterkonsulent på Riksteatern Västernorrland

Stefan Åkerman – barn/unga, vuxna, småplats och Arrangörslyftet
tel: 060 – 658 54 15,  stefan.akerman@riksteatern.se

Besöksadress:

Riksteatern Västernorrland
Norra Järnvägsgatan 8
852 31 Sundsvall