Arrangörslyftet 2019

Vi har nu fått klartecken från sex kommuner inför 2019, men inväntar fortfarande beslut från Sundsvalls kommun (beslut tas 19/12). Man kan alltså redan nu börja ansöka om stöd (med en viss reservation för ansökningar som gäller Sundsvalls kommun).

Ansökningsformulär

Under 2019 kommer det att vara tre ansökningsperioder.

Första sökstoppet är den 7 januari. Beslutsmöte den 28 januari.

Andra sökstoppet är den 6 maj. Beslutsmöte den 27 maj.

Tredje sökstoppet är den 19 augusti. Beslutsmöte den 9 september.