Barn och Unga

 Teater och dans för barn och unga

logo2014Ingenfattar 1

I vår utbudskatalog scenkonstinorr.riksteatern.se presenterar vi varje termin ett urval av nya  dans- och teaterföreställningar för barn och unga. Vill du boka en teater eller dansföreställning? Gå in i vår utbudskatalog och låt dig inspireras!

Sista beställningsdatum för våren 2017 är 15 november.

Vi vänder oss till alla som tror att en konstnärlig upplevelse kan öppna nya världar för barn och ungdom. Vid valet av föreställningar kan såväl storlek på lokal som tjockleken på plånbok vara avgörande. Vi har därför ett mångsidigt utbud – allt från enmansteater till större uppsättningar, för olika åldrar. För att hålla dina kostnader nere, subventionerar och samordnar vi turnéerna.

Behöver du hjälp med att välja föreställning, eller har andra frågor? Kontakta vår konsulent Stefan. Han hjälper dig gärna med olika typer av frågeställningar.

Stefan Åkerman, teaterkonsulent
Telefon: 060-658 54 15
E-post: stefan.akerman@riksteatern.se

 Fakta om vårt arbete med teater- och dans för barn och unga:

  • Riksteatern Västernorrland subventionerar kostnader för resa och traktamenten för de fria grupperna. För dansföreställningar subventionerar vi även kostnader för logi .
  • För att hålla dina kostnader nere, samordnar vi turnéerna.
  • Vi teaterkonsulenter strävar efter ett professionellt utbud och fungerar som en länk mellan dig som är arrangör och teatergrupperna.

OBS! För att kunna få arrangörsstöd så måste man kontakta vår konsulent i samband med att överenskommelse om bokning görs med teater- eller dansgrupp.  

TIPS! Handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola.

Teater för förskola och skola är den mest demokratiska teatern, majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan. För många barn och ungdomar är det den enda möjligheten att möta teater – och detta möte kan för en ung människa vara fantastiskt, omvälvande och livsviktigt!

”Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola” tar upp hur teater uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll på teatern och den professionella teaterns roll i skolan. Den ger också konkreta tips och råd kring hur man kan förbereda barnen inför teaterbesöket samt hur man kan följa upp det. Efter ett inledande och gemensamt kapitel kan du läsa om teater för barn i åldrarna 0-6 år, 7-13 år samt 13 år och uppåt. Boken avslutas med tips kring för- och efterarbete för alla åldrar.

Att öppna nya världar är skriven av Karin Helander (professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet) för Riksteatern. Du kan beställa handledningen här.