Ansökningsformulär Arrangörslyftet 2020

Ansökningsformulär för Arrangörslyftet 2020

OBS! Alla bilagor måste antingen mejlas separat till administratören eller skickas som papperspost. Om du upplever problem med ansökningsförfarandet kontakta administratören. OBS! Alla fält med en röd asterisk måste vara ifyllda för att ansökan ska kunna skickas in. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan är mottagen när denna skickats in. Samt möjlighet till att skriva ut en kopia.
 • Administration

  Riksteatern Västernorrland Norra Järnvägsgatan 10 852 31 Sundsvall Kontaktperson: Stefan Åkerman Tel: 060 - 658 54 15 E-post: stefan.akerman@riksteatern.se
 • Uppgifter om arrangemanget

 • Ange titeln på arrangemanget.
 • Använd detta format: 2020-01-01.
 • Välj den kommun där arrangemanget äger rum. För bussresa anges den kommun som deltagarna utgår ifrån.
 • Arrangör

 • Obligatoriskt att ange PG eller BG före siffrorna.
 • Glöm inte ange clearingnummer.
 • Ange vilken/vilka
 • Kort beskrivning av arrangemanget

 • Max. antal tecken: 500
 • Beräknade föreställningskostnader

 • Beräknade övriga kostnader (dessa är inte berättigade till stöd)

 • Beräknade intäkter

  OBS! FÖRUTOM ARRANGÖRSLYFTET.
 • Ange beräknat belopp
 • Namn eller organisation
 • Namn eller organisation
 • Beräknat resultat

 • (Föreställningskostnader + Övriga kostnader) - Intäkter = Resultat
 • Sökt belopp

 • Ange det belopp du söker från Arrangörslyftet. För busstöd anger du kostnad för busshyra minus 1.000 kr.
 • Arrangemangskategorier

  Ange en eller flera ålderskategorier.
  Ange en eller flera kategorier.
 • Försäkran

  Den som skickar in denna ansökan intygar härmed att inlämnade uppgifter är korrekta, samt är ansvarig kontaktperson.
 • Ange dagens datum. Använd detta format: 2020-01-01.
 • Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan är mottagen när denna skickats in. Samt möjlighet till att skriva ut en kopia.
 • Arrangörslyftets logga skall användas vid all marknadsföring av beviljat arrangemang! Detsamma gäller respektive kommuns logga i den kommun där arrangemanget sker.

  Arrangörslyftets logga finns på denna hemsida för nedladdning. Se sidan: Arrangörslyftet 2020. För kommuners loggor - se resp. kommuns hemsida.