Anmälan till samordningsmöte repertoar 12/11 i Östersund

Anmälningsformulär till samordningsmöte repertoar 12 november i Östersund

Arrangemanget är kostnadsfritt. Arrangören står för lokal och mat/fika. Reseersättning kommer inte att utgå till deltagare från lokala teaterföreningar. Däremot ersätter Riksteatern nationellt deltagare för resor till och från Framtidsforum (kollektivtrafik alt milersättning för bil). ANMÄLAN GÖRS PÅ DENNA SIDA SENAST DEN 7/10. Om du upplever problem med anmälningsförfarandet kontakta administratören. OBS! Fält markerade med en röd asterisk är obligatoriska att fylla i - annars går det inte att skicka iväg anmälan.
  • Ange dagens datum. Använd detta format: 2017-10-07
  • Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen när denna skickats in, samt möjlighet till att skriva ut en kopia.
  • Ange lokal och/eller regional förening.
  • Ange om du är vegetarian, allergiker, eller annat som vi kan behöva känna till.