Creative People and Places

Den 27-28 september deltar teaterkonsulenten Stefan Åkerman i denna spännande konferens i England. Kunskaper och inspiration ska inhämtas och förhoppningsvis kan dessa komma till användning i vårt län inom ramen för Kreativa Platser – Äga Rum.

bfdf3431-0af9-4b54-9eb2-8c65b09d87c9

Utbildningsdag 2.0 17/9 i Sundsvall

Välkommen till den spännande fortsättningen på vår gemensamma utbildningsdag som vi hade den 9/4, 2016!
Vi forsätter att ägna oss åt omvärldsbevakning – trender och strömningar i tiden som kan kopplas till scenkonst. Får en inblick i nuläge och arbete med framtida repertoarval på
Teater Västernorrland. Ger oss i kast med nuläget för våra lokala teaterföreningar i länet, samt fördjupar oss i deras tankar kring repertoarval. Avslutningsvis blir det middag på nyöppnade Teatergrillen och föreställningen ”Små äktenskapliga brott”.

Lördagen den 17 september på Konserteatern i Sundsvall.

Ett samarrangemang mellan Riksteatern Västernorrland och Teater Västernorrland. Med stöd från Riksteatern nationellt.

#riksteaternvasternorrland#riksteatern#teatervasternorrland

image

Scenkonstdagar ’16

Nu är det äntligen dags att öppna upp för producenternas anmälningar till Scenkonstdagar ’16 som äger rum i Umeå den 12 – 13 november.

Länk till vår hemsida med info: http://scenkonstdagar.riksteatern.se/producentinfo

Direktlänk till själva anmälningsformuläret: http://scenkonstdagar.riksteatern.se/producentinfo/anmalningsformular-producenter-skd-16

Observera att vi endast tar emot anmälningar via anmälningsformuläret på vår hemsida.

 

Utbildningsdag den 9 april

Välkommen till en spännande utbildningsdag där vi ägnar oss åt omvärldsbevakning. Hur man som teater väljer en repertoar, hur man som teaterförening väljer ett utbud och hur producent och arrangör sedan väljer att kommunicera med publik/målgrupp. Syftet med dagen är att bygga relationer och öka vår gemensamma kunskapsbas. Processledare för dagen är Joakim Rindå, Riksteatern.

Utbildningsdagen vänder sig till lokala riksteaterföreningar i Västernorrland, den regionala riksteaterstyrelsen  samt till personal på Teater Västernorrland.

Vi håller till i Teaterkvarteret i Sundsvall. Mellan kl 11.00-ca 21.30.

19.00-21.30 (cirka) Vi ser föreställningen ”Ingvar! – en musikalisk möbelsaga”

Obligatorisk anmälan senast den 25 mars till stefan.akerman@riksteatern.se (ange ev önskemål om kost/allergier)

Dagen arrangeras gemensamt av Riksteatern Västernorrland och Teater Västernorrland.

Scenkonstdagar 2016

Äntligen är ett av kommande kulturårs viktigaste datum klart!
Den 12 och 13 november 2016 kommer ni att kunna kliva in på Folkets Hus i Umeå för att uppleva årets stora norrländska utbuds- och scenkonsthelg Scenkonstdagar ´16!

”Vadå november” kanske du tänker? Scenkonstdagar brukar ju ligga i februari! I år har vi arrangörer dock tagit beslutet att förändra årscykeln från vår till höst. Detta för att bättre passa säljcykeln från bland annat Riksteatern och flera av länsinstitutionerna som övergår till helår i sina säljperioder.

Det utbud vi får ta del av gäller alltså delvis våren 2017 men framförallt hösten 2017 vilket är viktigt att ta med i planeringen av de lokala kulturprogrammen.

Mer info kommer att publiceras på denna hemsida: http://scenkonstdagar.riksteatern.se/